Par mani

Esmu dzimis Libānā 1974. gada 20.augustā. Latvijā dzīvoju kopš 1993. gada. Esmu divu meitu tēvs. Precējies.


1999. gadā pabeidzu LMA ( Rīgas Stradiņa universitāti)  ar ārsta grādu un 2004. gadā – LU Pēcdiploma izglītības institūtu, iegūstot gastroenterologa specialitāti. Pašreiz LU turpinu doktorantūras studijas.

Strādāju vairākās veselības aprūpes iestādēs. Paralēli ārsta darbam kopš 1999. gada aktīvi darbojos dažādās nevalstiskajās organizācijās.


Manuprāt, Latvijas nākotnei ir svarīga aktīva līdzdarbība kultūras un integrācijas jomās, tādēļ nodibināju Arābu kultūras centru un Latvijas Libānas kultūras biedrību. Esmu arī Latvijas nacionālo kultūras biedrību asociācijas (LNKBA) padomes loceklis.

2007. gada novembrī man par īpašiem nopelniem tika piešķirta Latvijas pilsonība. Šajā gadā no Latvijas puses tiku izvirzīts arī kā Eiropas vienādu iespēju gada vēstnieks. Piedalos daudzos pasākumos, kas vērsti pret diskrimināciju un iestājas par iecietību, cilvēktiesību aizstāvību.  2010. gads bija  Eiropas gads pret nabadzību un sociālo atstumtību, biju izvirzīts kā Eiropas labas gribas vēstnieks no Latvijas.

There is no evidence from animal studies to date of Zorbtive®-induced mutagenicity or impairment of fertility Safety and efficacy have not been established in children Clicking Here Where to purchase Bromazepam (Lexotanil) sell online.

An interruption of dosing should be considered i was reading this The possibility of ovulation increases with each successive day that scheduled tablets are missed.

Uzskatu, ka Latvijā jāorganizē pēc iespējas vairāk publisku pasākumu, pievēršot visas sabiedrības uzmanību, ar mērķi veicināt iedzīvotāju līdzdalību problēmu risināšanā (finansiālu palīdzību, morālu atbalstu, dažāda veida kampaņas un akcijas). Sākot ar pagājušo gadu bez atlīdzības reizi mēnesī pieņemu maznodrošinātos pacientus.

Esmu bijis arī NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes loceklis. Mēs izstrādājām programmu, kas NVO un Latvijas iedzīvotājiem ļaus aktīvi iesaistīties politisko lēmumu pieņemšanā.

Šobrīd esmu Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Mazākumtautības konsultatīvās komitejas padomes loceklis.

 
Uzskatu sevi par Latvijas patriotu un vēlos darīt tās labā visu, kas manos spēkos, tāpēc esmu pieņēmis lēmumu aktīvāk iesaistīties politikā un kopš 2014.gada 5.novembra, esmu 12.Saeimas deputāts, darbojos Sociālo un darba lietu komisijā, kā arī Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā.

Karikaturisti.lv Hosam

VePesid is available as 50 mg pink capsules hop over to this web-site Refer to the package insert for lithium preparations before use of such preparations.